16η συνεδρίαση ΟΕ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 14:00μ.μ.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα

 

AttachmentSize
Πρόσκληση67.07 KB
Εισήγηση 1ου θέματος47.66 KB
Εισήγηση 2ου θέματος33.94 KB
Εισήγηση 3ου θέματος37.05 KB
Σχετικό 3ου θέματος509.37 KB
Εισήγηση 4ου θέματος46.83 KB
Εισήγηση 5ου θέματος46.07 KB
Εισήγηση 6ου θέματος37.13 KB
Εισήγηση 7ου θέματος44.95 KB
Εισήγηση 8ου θέματος278.35 KB
Εισήγηση 9ου θέματος34.39 KB
Σχετικό 9ου θέματος152.08 KB
Εισήγηση 10ου θέματος44.92 KB
Εισήγηση 11ου θέματος61.51 KB
Εισήγηση 12ου θέματος60.39 KB
Εισήγηση 13ου θέματος93.14 KB
1ο Σχετικό 13ου θέματος19.66 KB
2ο Σχετικό 13ου θέματος122.96 KB
3ο Σχετικό 13ου θέματος51.39 KB
Εισήγηση 14ου θέματος79.34 KB
Εισήγηση 15ου θέματος60.41 KB
Εισήγηση 16ου θέματος65.16 KB
Εισήγηση 17ου θέματος49.49 KB
Σχετικό 17ου θέματος54.87 KB
Απόφαση 1ου θέματος ΕΗΔ123.78 KB
Απόφαση 1ου θέματος141.28 KB
Απόφαση 2ου θέματος122.88 KB
Απόφαση 3ου θέματος747.45 KB
Απόφαση 4ου θέματος138.96 KB
Απόφαση 5ου θέματος138.21 KB
Απόφαση 6ου θέματος126.97 KB
Απόφαση 7ου θέματος138.63 KB
Απόφαση 8ου θέματος77.66 KB
Απόφαση 9ου θέματος362.68 KB
Απόφαση 10ου θέματος128.59 KB
Απόφαση 11ου θέματος91 KB
Απόφαση 12ου θέματος126.14 KB
Απόφαση 13ου θέματος159.95 KB
Απόφαση 14ου θέματος128.13 KB
Απόφαση 15ου θέματος145.93 KB
Απόφαση 16ου θέματος72.58 KB
Απόφαση 17ου θέματος126.06 KB