θα ήθελα να ...

Ο Δήμος μας στα πλαίσια της στενότερης συνεργασίας με τους δημότες, του καλεί να συνεισφέρουν με ιδέες για πράγματα και δράσεις που θα ήθελαν να υλοποιηθούν στην περιοχή μας.