21η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013, ώρα 10:30.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Πρόσκληση65.8 KB
1ο θέμα77.32 KB
2ο θέμα365.24 KB
3ο θέμα33.69 KB
1ο σχετικό 3ου θέματος84.59 KB
2ο σχετικό 3ου θέματος280.91 KB
4ο θέμα33.63 KB
1ο σχετικό 4ου θέματος21.25 KB
2ο σχετικό 4ου θέματος122.97 KB
5ο θέμα33.02 KB
1ο σχετικό 5ου θέματος55.89 KB
2ο σχετικό 5ου θέματος167.51 KB
6ο θέμα76.77 KB
7ο θέμα254.94 KB
8ο θέμα135.45 KB
9ο θέμα68.04 KB
10ο θέμα46.43 KB
11ο θέμα65.3 KB
12ο θέμα87.5 KB
13ο θέμα67.28 KB
14ο θέμα42.95 KB
1ο σχετικό 14ου θέματος74.44 KB
2ο σχετικό 14ου θέματος104.71 KB
Απόφαση 1ου θέματος Εκτός Ημερησίας Διάταξης73.99 KB
Απόφαση 1ου θέματος86.11 KB
Απόφαση 2ου θέματος426.86 KB
Απόφαση 3ου θέματος364.69 KB
Απόφαση 4ου θέματος197.05 KB
Απόφαση 5ου θέματος250.6 KB
Απόφαση 6ου θέματος94.55 KB
Απόφαση 8ου θέματος104.53 KB
Απόφαση 9ου θέματος88.68 KB
Απόφαση 10ου θέματος81.46 KB
Απόφαση 11ου θέματος79.71 KB
Απόφαση 12ου θέματος87.53 KB
Απόφαση 13ου θέματος82.15 KB
Απόφαση 14ου θέματος263.85 KB