7η συνεδρίαση ΔΚ Ροδόπολης 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ
25Ης Μαρτίου 29 -145 74 –Ροδόπολη
Τηλ. 210-6210804- 210-6210805
FAX: 210-6210804 Email:rodopoli@otenet.gr
Ροδόπολη 1 -6-2012
Αριθ. Πρωτ.: 99
Συνεδρίαση 7η

Προς :Τα μέλη του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας
κ.κ.
1] Κόκκαλη Εμμανουήλ
2] Ξανθό Ιωάννη
3] Θεοδώρου Ευαγγελία
4] Πολύζου Δήμητρα
Κοιν: Τοπικό Αντιδήμαρχο Κ. Πέππα Νικόλαο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
---------------------------------
Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Ροδοπόλεως , έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 ‘’ Σύγκληση του συμβουλίου τοπικής και δημοτικής Κοινότητας , καλεί τους κυρίους συμβούλους της δημοτικής κοινότητας ,στην συνεδρίαση που θα γίνει την 7 Ιουνίου 2012 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ. στο γραφείο της δημοτικής κοινότητας 25ης Μαρτίου 29, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1ο θέμα : Κανονισμός ΄Υδρευσης Δήμου Διονύσου 2012.
Απόφαση

2ο θέμα: Γνωμοδότηση επί της μείωσης τελών ύδρευσης σε ειδικές
κατηγορίες κατοίκων.
Απόφαση

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου
Της δημοτικής κοινότητας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ

AttachmentSize
apof_rodopoli_2012_13.pdf193.09 KB
apof_rodopoli_2012_14.pdf144.42 KB