Πρακτικό ματαίωσης της 4ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου