Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος εφαρμογής ψεκασμών σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες για την καταπολέμηση των κουνουπιών

Η πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, ολοκληρώθηκε έγκαιρα σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Διονύσου.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης εφαρμογής πραγματοποιήθηκαν δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε χώρους ρεμάτων, σε φρεάτια όμβριων υδάτων και σε άλλους δημόσιους χώρους, για τον εντοπισμό εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών και όπου ανιχνεύτηκαν υδατοσυλλογές, πραγματοποιήθηκε εφαρμογή προνυμφοκτονίας.

Το συνολικό πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι (6) εφαρμογές και αφορά σε χώρους φρεατίων όμβριων υδάτων, σε οδούς και σε ρέματα εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Διονύσου και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.

Στόχος του ολοκληρωμένου προγράμματος που εφαρμόζεται, και το οποίο παρουσιάζει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα, είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και η μικρότερη δυνατή όχληση των δημοτών από τα κουνούπια το καλοκαίρι.

004_6.jpg
003_6.jpg
005_4.jpg
005_4.jpg
009_4.jpg
001_12.jpg