Ανακοίνωση για Στρατολογικους Πίνακες

Ανακοινώνεται ότι οι άρρενες γεννηθέντες το έτος 2001 και είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Διονύσου και των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγ. Στεφάνου, Ανοιξης, Δροσιάς, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας,

Πρέπει να προσέρχονται οι ίδιοι ή οι γονείς τους στο γραφείο του Μητρώου Αρρένων του Δήμου μας (Πεντζερίδη 3 Αγ.Στέφανος) για συμπλήρωση των στοιχείων τους στους Στρατολογικούς Πίνακες, το αργότερο μέχρι 31-3-2017.

Οι πληροφορίες μπορούν να δίνονται και τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2132030639, 2108004830 (εσωτ.122).