Πρόγραμμα Τέλεσης Αγιασμού στα Σχολεία του Δήμου Διονύσου

Ο Δήμος Διονύσου ενημερώνει για το πρόγραμμα του Αγιασμού των Σχολείων τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δημοτικό 1ο Σχολείο Αγίου Στεφάνου 9.15
Δημοτικό 2ο Σχολείο Αγίου Στεφάνου 10.00
Δημοτικό 1ο Σχολείο Άνοιξης 8.30
Δημοτικό 1ο Σχολείο Διονύσου 9.00
Δημοτικό 2ο Σχολείο Διονύσου 8.30
Δημοτικό 3ο Σχολείο Διονύσου 10.30
Δημοτικό 1ο Σχολείο Δροσιάς 10.30
Δημοτικό 1ο Σχολείο Κρυονερίου 8.15
Δημοτικό 2ο Σχολείο Κρυονερίου 8.30
Δημοτικό 1ο Σχολείο Ροδόπολης 9.00
Δημοτικό 1ο Σχολείο Σταμάτας 9.00
Νηπιαγωγείο 1ο Αγίου Στεφάνου 8.30
Νηπιαγωγείο 2ο Αγίου Στεφάνου 8.30
Νηπιαγωγείο 3ο Αγίου Στεφάνου 8.30
Νηπιαγωγείο 4ο Αγίου Στεφάνου 8.30
Νηπιαγωγείο 1ο Άνοιξης 10.00
Νηπιαγωγείο 2ο Άνοιξης 10.00
Νηπιαγωγείο 1ο Διονύσου 9.15
Νηπιαγωγείο 2ο Διονύσου 8.30
Νηπιαγωγείο 1o Δροσιάς 11.00
Νηπιαγωγείο 2o Δροσιάς 11.00
Νηπιαγωγείο 1ο Κρυονερίου 9.20
Νηπιαγωγείο 2ο Κρυονερίου 8.45
Νηπιαγωγείο 3ο Κρυονερίου 9.45
Νηπιαγωγείο 1ο Ροδόπολης 10.00
Νηπιαγωγείο 1ο Σταμάτας 9.00

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Γυμνάσιο 8.30
Λύκειο 9.00
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ
Γυμνάσιο 8.30
Λύκειο 10.00
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Γυμνάσιο 9.30
Λύκειο 9.30
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ
Γυμνάσιο 10.00
Λύκειο 10.00
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Γυμνάσιο 9.00
Λύκειο 9.00
ΕΠΑΛ 9.30