Εθελοντική αιμοδοσία του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Διονύσου