8η συνεδρίαση ΔΣ Δροσιάς 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 08/04/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 8855
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ Αριθμός Συνεδρίασης: 8η/2011
Δ/νση:Γρ.Λαμπράκη 19, Δροσιά
Τηλ.:210-8131.332

Προς: Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

1. κα Μήλα Λαμπρινή (Αντιπρόεδρος)
2. κ. Τεχλικίδη Μιχαήλ
3. κ. Κωνσταντίνου Βίκτωρ-Παναγιώτη
4. κ. Καρκούλη Νικόλαο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Δροσιάς, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.2 του Ν.3852/10, η οποία θα γίνει την Τρίτη 12 Απριλίου 2011 και ώρα 18.00 στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος κομμωτηρίου κου Παζίου Ταξιάρχη.
ΘΕΜΑ 2ο: Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος καφενείου κου Πολύμερου Γιώργου
ΘΕΜΑ 3ο : Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εστιατορίου – μπάρ κου Καρανάνου Λάμπρου.
ΘΕΜΑ 4ο : Κατάργηση της υπ’αρ. απόφασης 52/2008 του Δήμου Δροσιάς και επαναφορά σε ισχύ των άρθρων 7, 8, 22 & 34 του Κανονισμού Νεκροταφείου.
ΘΕΜΑ 5ο : Παραχώρηση δημοτικού χώρου-αίθουσας μετά την υπ’αρ. πρωτ. 8228/04-04-2011 αίτησης του ΟΜΙΛΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ «ΔΙΟΝΥΣΟΣ».

Ο Πρόεδρος

Ιωαννίδης Χαράλαμπος