Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε με την αριθ. 67/2017/26/3/2017 Απόφαση Δημάρχου η κα Ζώτου Βασιλική.

Εκλέγονται  μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την περίοδο 26/3/2017 έως 31/8/2019 οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφο.

 

AttachmentSize
67-2017 ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ Ε.Π.Ζ.255.78 KB