22η συνεδρίαση ΟΕ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013, ώρα 10:30.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Πρόσκληση65.95 KB
Θέμα 1ο (Αποσύρθηκε)27.27 KB
Θέμα 2ο35.05 KB
Θέμα 3ο40.35 KB
Θέμα 4ο77.05 KB
Θέμα 5ο80.37 KB
Θέμα 6ο44.21 KB
Θέμα 7ο92.05 KB
Θέμα 8ο47.37 KB
Θέμα 9ο80.58 KB
Θέμα 10ο62.97 KB
Θέμα 11ο65.68 KB
Θέμα 12ο64.03 KB
Θέμα 13ο66.2 KB
Θέμα 14ο181.63 KB
Θέμα 15ο33.65 KB
Θέμα 16ο38.4 KB
Θέμα 17ο34.02 KB
Θέμα 18ο34.53 KB
Θέμα 19ο97.9 KB
Θέμα 20ο54 KB
Θέμα 21ο210.87 KB
Απόφαση 2ου Θέματος70.47 KB
Απόφαση 3ου Θέματος67.05 KB
Απόφαση 4ου Θέματος68.72 KB
Απόφαση 5ου Θέματος75.26 KB
Απόφαση 6ου Θέματος83.1 KB
Απόφαση 7ου Θέματος77.68 KB
Απόφαση 8ου Θέματος110.13 KB
Απόφαση 9ου Θέματος75.38 KB
Απόφαση 10ου Θέματος284.79 KB
Απόφαση 11ου Θέματος622.9 KB
Απόφαση 12ου Θέματος98.51 KB
Απόφαση 13ου Θέματος77.56 KB
Απόφαση 14ου Θέματος80.05 KB
Απόφαση 15ου Θέματος79.1 KB
Απόφαση 16ου Θέματος76.49 KB
Απόφαση 17ου Θέματος 193.14 KB
Απόφαση 18ου Θέματος 73.37 KB
Απόφαση 19ου Θέματος76.66 KB
Απόφαση 20ου Θέματος72.06 KB
Απόφαση 21ου Θέματος72.24 KB