13η συνεδρίαση ΔΕ Σταμάτας 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012, ώρα 17:30.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Πρόσκληση46.79 KB
Απόφαση 1ου θέματος73.94 KB
Απόφαση 2ου θέματος51.48 KB
Σχετικό απόφασης 2ου θέματος362.79 KB
Απόφαση 3ου θέματος51.53 KB