22η συνεδρίαση ΟΕ 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012, ώρα 13:30.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Πρόσκληση130.48 KB
Εισήγηση 1ου θέματος39.4 KB
Απόφαση 1ου θέματος134.61 KB
Εισήγηση 2ου θέματος65.7 KB
Απόφαση 2ου θέματος147.48 KB
Εισήγηση 3ου θέματος62.92 KB
Απόφαση 3ου θέματος57.52 KB
Εισήγηση 4ου θέματος329.1 KB
Απόφαση 4ου θέματος157.38 KB
Εισήγηση 5ου θέματος67.93 KB
Απόφαση 5ου θέματος172.08 KB
Εισήγηση 6ου θέματος39.15 KB
Απόφαση 6ου θέματος60.98 KB
Εισήγηση 7ου θέματος63.63 KB
Απόφαση 7ου θέματος58.72 KB
Εισήγηση 8ου θέματος43.21 KB
Απόφαση 8ου θέματος137.44 KB
Εισήγηση 9ου θέματος58.26 KB
Εισήγηση 10ου θέματος52.26 KB
Απόφαση 10ου θέματος140.88 KB
Εισήγηση 11ου θέματος63.27 KB
Απόφαση 11ου θέματος151.99 KB
Εισήγηση 12ου θέματος62.33 KB
Απόφαση 12ου θέματος143.38 KB
Εισήγηση 13ου θέματος57.15 KB
Απόφαση 13ου θέματος187.73 KB
Εισήγηση 14ου θέματος69.32 KB
Απόφαση 14ου θέματος148.12 KB
Εισήγηση 15ου θέματος39.22 KB
Απόφαση 15ου θέματος136.05 KB
Εισήγηση 16ου θέματος41.52 KB
Απόφαση 16ου θέματος130.63 KB
Εισήγηση 17ου θέματος60.32 KB
Απόφαση 17ου θέματος141.87 KB
Εισήγηση 18ου θέματος62.9 KB
Απόφαση 18ου θέματος142.24 KB
Εισήγηση 19ου θέματος223.87 KB
Απόφαση 19ου θέματος135.45 KB
Εισήγηση 20ου θέματος84.1 KB
Απόφαση 20ου θέματος334.53 KB
Εισήγηση 21ου θέματος29.19 KB
Απόφαση 21ου θέματος140.04 KB
Εισήγηση 22ου θέματος58.43 KB
Απόφαση 22ου θέματος137.79 KB
Εισήγηση 23ου θέματος58.71 KB
Απόφαση 23ου θέματος140.24 KB
Εισήγηση 24ου θέματος57.59 KB
Απόφαση 24ου θέματος141.06 KB