24η Συνεδρίαση ΔΣ 2012

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012, ώρα 18:00.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ72.5 KB
Εισήγηση 1ου θέματος32.43 KB
Σχετικό 1ου θέματος106 KB
Εισήγηση 2ου θέματος67.28 KB
Σχετικό 2ου θέματος1023.51 KB
Εισήγηση 3ου θέματος54.35 KB
Εισήγηση 4ου θέματος56.46 KB
Εισήγηση 5ου θέματος63.31 KB
1ο σχετικό 5ου θέματος795.21 KB
2ο σχετικό 5ου θέματος1019.96 KB
3ο σχετικό 5ου θέματος795.21 KB
4ο σχετικό 5ου θέματος350.58 KB
5ο σχετικό 5ου θέματος280.31 KB
6ο σχετικό 5ου θέματος300.06 KB
7ο σχετικό 5ου θέματος80.31 KB
Εισήγηση 6ου θέματος720.88 KB
Σχετικό 6ου θέματος193.59 KB
Εισήγηση 7ου θέματος61.63 KB
1ο σχετικό 7ου θέματος72.98 KB
2ο σχετικό 7ου θέματος255.21 KB
Εισήγηση 8ου θέματος37.34 KB
Εισήγηση 9ου θέματος39.88 KB
Εισήγηση 10ου θέματος54.29 KB
Εισήγηση 11ου θέματος40.26 KB
Εισήγηση 12ου θέματος53.65 KB
Σχετικό 12ου θέματος53.74 KB
Εισήγηση 13ου θέματος42.63 KB
Απόφαση 1ου θέματος78.32 KB
Απόφαση 2ου θέματος76.93 KB
Απόφαση 3ου θέματος74.11 KB
Απόφαση 4ου θέματος101.47 KB
Απόφαση 5ου θέματος66.39 KB
Απόφαση 6ου θέματος77.81 KB
Απόφαση 7ου θέματος62.13 KB
Απόφαση 8ου θέματος81.6 KB
Απόφαση 9ου θέματος71.82 KB
Απόφαση 10ου θέματος77.79 KB
ΑΔΑ Απόφασης 11ου θέματος67.36 KB
Απόφαση 11ου θέματος62.29 KB
Απόφαση 12ου θέματος59.57 KB
Απόφαση 13ου θέματος76.25 KB