Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ) στον Δήμο Διονύσου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 07/05/2012

Θετική αξιολόγηση έλαβε από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων το Σχέδιο Δράσης που υπέβαλε ο Δήμος Διονύσου μέσω της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Πράσινη Γέφυρα», στα πλαίσια του προγράμματος «Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ)».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου Δράσης που εγκρίθηκε ανέρχεται στο ποσό των 400.000 ευρώ. Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Πράσινη Γέφυρα» συμμετέχουν: ο Δήμος Διονύσου, η «ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.», το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κηφισιάς «Κοινωνική Μέριμνα», η Μ.Κ.Ο. «ΕΔΡΑ», το Κέντρο Ενημέρωσης & Επιμόρφωσης «ΔΗΜΗΤΡΑ» και η εταιρεία «ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.».
Ο Δήμος Διονύσου και η «ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.» θα χρηματοδοτηθούν για την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης αλλά και για την εκπόνηση μελετών.
Μέσω του Σχεδίου Δράσης οι άνεργοι ωφελούμενοι του Δήμου Διονύσου θα αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να έχουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης στην τοπική αγορά εργασίας.