ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ - ΑΓΟΡΑ ή ΜΙΣΘΩΣΗ οικοπέδου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για αμαξοστάσιο των οχημάτων του Δήμου Διονύσου