ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ - Επαναληπτικός Διαγωνισμός λόγω άγονου 1ου για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το 2011