ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ - Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 3 προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών και 2 αιθουσών υγιεινής ελαφρού τύπου σε σχολεία του Δήμου Διονύσου