Μειοδοτική δημοπρασία, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου, για τη μετεγκατάσταση του Αμαξοστασίου του Δήμου Διονύσου