Υπηρεσία "ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΔΡΟΣΙΑ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ “ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2018” ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ"

  • Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την  Υπηρεσία "ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΔΡΟΣΙΑ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ “ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2018” ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ"
Σχετικά έγγραφα: