Ενίσχυση Δημοτών που χρήζουν Βοήθειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Γραφείο Αντιδημάρχου
Άνοιξη ΤΚ 14569
ΤΗΛ: 2132139816-805
FAX: 210 8142421 16/01/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

O Δήμος Διονύσου στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που προωθεί, προτίθεται να ενισχύσει Δημότες οι οποίοι χρήζουν πραγματικά βοήθειας.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσέλθουν στο γραφείο της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου που στεγάζεται στο Δημοτικό Κατάστημα Άνοιξης, καθημερινά (εκτός αργιών) 10.00-12.00.
Η ημερομηνία για την προσκόμιση των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται στις 31/1/2012.
Απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Εκκαθαριστικό εφορίας Ε1 ΚΑΙ Ε9
2)Πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα συνταξιούχου (εφόσον υπάρχει συνταξιοδότηση)
3) Κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
4)Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ της οικίας διαμονής

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ