Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικού & λογισμικού αναβάθμισης υποδομών πληροφορικής Δήμου Διονύσου

Πατήστε στα "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Διακήρυξη για λογισμικό αναβάθμισης525 KB
ΤΕΥΔ204.5 KB
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς92.5 KB