Συνοπτικός διαγωνισμός για την περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων