Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: "Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ. Δροσιάς έτους 2017"

Ο Δήμος Διονύσου διακηρύσσει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26, 27, 95 παρ. 2α και 121 παρ. 1α του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017» προϋπολογισμού Δαπάνης 500.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24 %).

AttachmentSize
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΡΟΣΙΑΣ 2017108.18 KB
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΡΟΣΙΑΣ 2017462.32 KB
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΡΟΣΙΑΣ 2017409.01 KB
4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΡΟΣΙΑΣ 201750.53 KB
5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΡΟΣΙΑΣ 2017234.36 KB
6. ΕΣΥ_ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΡΟΣΙΑΣ 2017307.25 KB
7. ΤΕΥΔ_ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΡΟΣΙΑΣ 2017231.73 KB