Περίληψη προκήρυξης δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού ανάθεσης λειτουργίας και εκμετάλλευσης κυλικείου