ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΔΙΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ" Προϋπολογισμού: 25.000€ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)