Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την "παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου"

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 25-5-2017
ΩΡΑ 10:00-10:30