Προμήθεια Αντικειμένων & Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Έκδοσης/Εκτύπωσης , Εμφακέλωσης & Αποστολής Ταχυδρομικών Αντικειμένων

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ , ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ& ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 59.609,28€    ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ»

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Απόφαση Δημάρχου Διακήρυξη ΤΑΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2017383.09 KB