ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμος Διονύσου προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια υδραυλικού υλικού για το 2011.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2011