Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Αγορά ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου και την Αγορά ή Μίσθωση οικοπέδου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως αμαξοστάσιο