«Ανανέωση άδειας χρήσης νερού της υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης για την άρδευση χώρων πρασίνου στη θέση «Λάκκο Κατσαρό» ή «Φασίδερι» στη Δημοτική Κοινότητα Άνοιξης