«Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης του κ. Ευριπίδη Κωνσταντίνου στη Θέση «ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΘΙ» Σταμάτας