Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το 2011