Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου Διονύσου-2015