Εορτασμός της Εθνικής Επετείου “25ης MAΡΤΙΟΥ 1821” του Δήμου Διονύσου στη Δ.Κ. Σταμάτας