Επιστολή Δημάρχου για υποβολή προτάσεων για το υπό κατάρτιση Τεχνικό Πρόγραμμα