«Προμήθεια απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού προϋπολογισμού 24.747,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Απόφαση Δημάρχου για Προμήθεια Απολυμαντικού Μέσου259.58 KB