Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Διονύσου