Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια άλατος