Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την (απο)μαγνητοφώνηση πρακτικών