Πρόσκληση για την επισκευή γκαραζόπορτας παραρτήματος Δημοτικού Καταστήματος Αγίου Στεφάνου

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την επισκευή γκαραζόπορτας παραρτήματος Δημοτικού Καταστήματος Αγίου Στεφάνου.

 

Ο Δήμος Διονύσου, σύμφωνα με την αριθ. 365/4.11.2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , πρόκειται να προβεί στην επισκευή της γκαραζόπορτας του Δημοτικού Καταστήματος Αγίου Στεφάνου , ενδεικτικού προϋπολογισμού 500,00€ με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Για το λόγο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά τους για την ανωτέρω προμήθεια.

 

 

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Παρασκευή 5/12/2014, (μεταξύ 8:00πμ με 15:00μμ).

                                                               Η Αντιδήμαρχος

                                                           Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα  

AttachmentSize
Επισκευή Γκαραζόπορτας91.32 KB