Διακοπή – μετάθεση διαδικασίας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για τη «Προμήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Σχετικά έγγραφα: