Πρόσκληση για τις υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού του λογισμικού και των εφαρμογών ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου του Δήμου Διονύσου για ένα έτος

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓIA EYΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 182.74 KB
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ390.96 KB