Κατασκευή Β΄σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου στη Δ.Κ. Σταμάτας