Καθαρισμός & Στεγανοποίηση Υδατοδεξαμενής της Δ.Κ. Άνοιξης