Το πρόγραμμα των Δημοτικών Πολυϊατρείων από 8 έως 11 Μαΐου

Από τα Δημοτικά Πολυϊατρεία ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των ιατρών από την Τετάρτη 11 Μαΐου που θα ανοίξουν μετά το Πάσχα, μέχρι και το Σάββατο 11 Μαΐου.
Το πρόγραμμα επισυνάπτεται παρακάτω.

AttachmentSize
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΩΝ 08_05_2013_ ΕΩΣ 11_05.pdf124.5 KB