«Οικονομική Ενίσχυση Συλλόγων για την περίοδο από Ιούνιο έως Δεκέμβριο 2013»

Παρά την οικονομική κρίση, ο Δήμος Διονύσου θα διαθέσει και φέτος ένα χρηματικό ποσό για την οικονομική ενίσχυση των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων που κρατούν ζωντανή την παράδοση και προάγουν τον αθλητικό ιδεώδες στον τόπο μας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι εκπρόσωποι των συλλόγων μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Δημάρχου στα τηλ. 213 2030614, 213 2030603 και στο Γραφείο Γεν. Γραμματέα 213 2030602.