Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Δημοτικών Πολυϊατρείων (22.4.2013 - 27.4.2013)

Από τα Δημοτικά Πολυϊατρεία ανακοινώθηκε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των ιατρών, το οποίο επισυνάπτεται παρακάτω και έχει ως εξής:

AttachmentSize
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΩΝ 22_04_2013_ ΕΩΣ 27_04 (1).pdf131.86 KB