Ανακοίνωση Δημοτικού Πολυϊατρείου για συμμετοχή δημοτισσών σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις

Το Δημοτικό Πολυϊατρείο του Δήμου Διονύσου ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιηθούν τέσσερις αποστολές, που θα περιλαμβάνουν 18 γυναίκες η καθεμία, για την υποβολή τους σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις (Ψηφιακή Μαστογραφία).
Οι ημερομηνίες των αποστολών είναι 08.03.2013, 20.03.2013, 12.04.2013, 08.05.2013.
Από το Δημοτικό Πολυϊατρείο καλούνται όλες οι γυναίκες που είναι δημότισσες του Δήμου Διονύσου και ενδιαφέρονται να υποβληθούν σε Ψηφιακή Μαστογραφία, να δηλώσουν συμμετοχή από την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για τις συμμετέχουσες:
1. Τα ραντεβού θα πραγματοποιούνται μεταξύ 09.00 και 12.00.
2. Οι αποστολές απευθύνονται αποκλειστικά για δημότες Διονύσου.
3. Η ηλικία τους πρέπει να είναι από 40 έως 69 ετών.
4. Να έχει περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος από την τελευταία Μαστογραφία που πραγματοποίησαν.
5. Να μην υπάρχει κανένα εύρημα στο στήθος.
6. Να μη έχει προηγηθεί κάποια επέμβαση στο μαστό ή τοποθέτηση σιλικόνης.
Οι αποστολές θα ξεκινούν στις 08.00 το πρωί από το Πολυϊατρείο και θα επιστρέφουν από το Κέντρο στις 11.45 το μεσημέρι.
Διευκρινίζεται ότι η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να γίνεται από την ίδια την ενδιαφερόμενη.